Image module
DOCENTEN
Coachingsvaardigheden
Overbrengen van zelfregulatie
Gepersonaliseerde leertrajecten vormgeven

De rol van de docent is langzaamaan aan het veranderen. Het is niet meer voldoende om alleen (vak)kennis aan de student mee te geven. Docenten worden steeds meer een vertrouwenspersoon en zonder een sterke connectie met de student is aansturing bijna onmogelijk geworden. De geloofwaardigheid van een docent wordt op de proef gesteld. Voor jongeren is het noodzakelijk om zelfregulatie-skills te ontwikkelen, echter willen zij met eigen ogen zien dat degene die dit hun leert er ook zelf over beschikt.

De student van nu moet zelfstandiger werken, gemotiveerd raken en inzien wat zijn impact kan zijn op de maatschappij. Deze skills sturen aan op de wendbaarheid en zelfregulering van de student, de basis voor toekomstig succes. Doelen stellen, plannen, uitvoeren en evalueren zijn de stappen die cyclisch gevolgd worden. Dit moet de student op eigen initiatief uitvoeren. De docent van de 21e eeuw zal daarom gaan functioneren als Leercoach. ​

​Een goede Leercoach eist nooit perfectie van zijn student, maar stuurt continu aan op zelfinzicht en gevolgen van bepaald gedrag. De persoonlijke ontwikkeling van zowel de student als de docent staat hierin centraal. ​

Een Leercoach is in staat om de student te trainen in zelfdiscipline, beschikt over sterke coachingsvaardigheden en kent zichzelf door en door. ​

Let op: participatie aan het Leercoach traject is uitsluitend mogelijk na deelname aan het Teachers Program

Inhoud

 • Pedagogische competenties
 • Zelfreflectie & persoonlijke ontwikkeling
 • Zelfregie privé-werk
 • Docent staat meer in zijn/ haar kracht
 • Tools op maat
 • Online/ offline coaching
 • Contactversterking met studenten
 • Werken aan eigen mindset en doelen als docent
 • Coaching SLB’er naar Leercoach: persoonlijke ontwikkeling van de docent, zelfreflectie en sturing
 • Docent trainen in het verzorgen van interventies, workshops en trainingen
 • Ondersteuning bij vormgeving van zelfgestuurde leeromgeving

Interesse? Neem contact met ons op!

Wij komen geheel kosteloos langs voor een korte presentatie van 15 minuten